Skip to main content

Wsparcie w walce z epidemią COVID-19

Dom Pomocy Społecznej MARIA w Korfantowie otrzymał wsparcie w walce z epidemią COVID-19 w kwocie 146 450,00zł w ramach projektu pn. "Wspieramy DPS" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalknym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.